STEM STUDY

Nghiên cứu & phát triển (R&D) về các lĩnh vực IoT, Robotics, Trí tuệ nhân tạo (AI), 3D Printing, ứng dụng website và các ứng dụng di động. Website: http://www.itr.com.vn

14. November 2018 16:09
by ĐÀO TƯỜNG SƠ
0 Comments

Thiết kế website với PHP 001 - Hướng dẫn cài đặt

14. November 2018 16:09 by ĐÀO TƯỜNG SƠ | 0 Comments

1. Download phần mềm XAMPP.

2. Tiến hành cài đặt theo mặc định.

3. Download và cài đặt phần mềm Zend Studio.

4. Vào thư mục cài đặt của XAMPP (mặc định cài đặt tại đường dẫn C://xampp) và mở file xampp-coltrol lên; Nhấn chọn nút Start cho Module Apache và MySQL (Trong trường hợp Module Apache bị lỗi, hãy nhấn vào nút Config , chọn Apache (httpd.conf) và tìm đến dòng "Listen 80" và đổi thành "Listen 81").

 

Add comment